Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Oznamy Oznamy

17.08.2018
Oznámenia k voľbám 2018
Oznámenia k voľbám do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
17.08.2018
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny
Obstaranie záhradných kompostérov určených na predchádzanie vzniku BRKO vyprodukovaného v domácnostiach, ako aj pri údržbe zelene na obecných pozemkoch nachádzajúcich sa na území obcí zapojených do projektu
16.07.2018
Informácia pre voliča
Voľby do orgánov samosprávy obcí

Kalendár udalostí Kalendár udalostí