Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

História obce Vieska

Prvá písomná správa o obci Vieska sa zachovala z roku 1447. Neskoršia zmienka o kolonizačnej dedine je z roku 1473. Vtedy obec patrila rodine Madáchovcovm a iným zeminskym rodinám. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a ovčiarstvom.

Osada Lupín

Na území, kde dnes leží osada Lupín, bol v 30-tych rokoch 20.storočia len les s priľahlími lúkami.

V roku 1939 si  niekoľko rodín kúpilo polia na tomto území, kde si postavili domy a začali hospodáriť.

V súčastnosti je v osade Lupín 7 rodinných domov, z ktorých len 2 sú trvale obývané. 

Historické zmeny a názvy pomenovania obce Vieska

Rok 1447 - Wyfalw (Vieska) spomínana spolu so Závadou - Zawoda a.z. Wyfalw

Rok 1773 - Kissfalu ( Malá dedinka)

Rok 1808 - Malá Wieska, Malá Weska

Rok 1860 - Kis-Falu, Kisfali ( Malá dedinka)

Rok 1880 - Tótkisfalu ( Slovenská malá dedinka)

Rok 1920 - Malá Vieska

Rok 1927 - Vieska ( tento názov si obec zachovala aj v súčastnosti)

Historické pamiatky

Z 18. storočia sa zachoval neskorobarokový zvon tzv. umieráčik, ktorý bol vyrobený z liatej zvonoviny. Na zvone sa nachádza nápis "GLORIA IN EXCELSIS DEO 1701", čo v preklade znamená  "Sláva na výsostiach Bohu 1701".