Obecná knižnica Obecná knižnica

Obecná knižnica je v priestoroch Obecného úradu a otvorená je počas úradných hodín Obecného úradu, t.j. od pondelka do piatku  v čase od 7:30 hod. do 13:30 hod.