Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Matričný úrad

Obec Vieska patrí pod Matričný úrad v Dolnej Strehovej.