Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce