Oznamy Oznamy

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti
Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky č. 5/2020
Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu
Pozvánka na 1. zasadnutie OZ vo Vieske
Očkovanie Krajské očkovacie centrá Výjazdová očkovacia služba
Správne konania
Pozvánka na 5. zasadnutie OZ vo Vieske
Nízkoprahové mobilné očkovanie proti COVID 19
Jesenný zber elektro odpadu
Oznam o výkupe odpadového papiera