Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec poskytuje informácie o regionálnom rozvoji a podpore regionálneho rozvoja.

 

Typy informácií:

  • informácie o regionálnom rozvoji a jeho podpore
  • program rozvoja
  • informácie o čerpaní fondov EÚ na podporu regionálneho rozvoja

 

Projekty v oblasti regionálneho rozvoja