Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

V obci Vieska bolo dňa 21.11.2003 založené Občianske združenie VIEŠŤAN, ktorého cieľom je vytváranie podmienok pre rozvoj obce, vývoj občana, rozvoj cestovného ruchu, vývoj spoločensko-kultúrno-športového života občanov v miestnych podmienkach, s následnou orientáciou na stratégiu regionálneho rozvoja.