Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zodpovedná osoba

 

Kontaktné údaje do 31. 08. 2020:

Meno: Ing. Katarína Koštialová
Adresa: Prše 880/50, 992 01 Modrý Kameň
Emailové spojenie: tnconsultancysk@gmail.com
Telefonický kontakt: +421 911 667 049

 

Kontaktné údaje od 1. 09. 2020:

Meno: LC-Consulting s.r.o., Igor Šustek
Sídlo : M. Rázusa 13, 984 01 Lučenec
Emailové spojenie: sustek@dracik.eu
Telefonický kontakt: +421 919 143 458